DESERT VIBE

Location

The couple name

Date

Cfar-Hanokdim

KEREN & GALRON

September, 3 2021

״חתונה בהרכבה עצמית״ אני קוראת לזה בגאון.

?יש דבר יותר מהנה ומרגש מלחבר את כל החלקים מאפס?

  .התשובה היא לא!

את החתונה של קרן וגלרון בכפר הנוקדים התרגשתי במיוחד לעצב, הכל קרה ונעשה מאפס. בשטח מדברי ״כפר הנוקדים״ חולות מדבר ושממה מרגשת. שלב אחרי שלב אל תוך הלילה ושקיעה מדברית, עם חופה אלטרנטיבית קסומה השזורה מענפי עץ טבעיים ופרחים שמרטטים את הלב. אתן לתמונות לדבר בעד עצמן